Klantenservice

0517-418775

Vragen? Bel 0517-418775

Sun en Special Care

Bij een optimale huidverzorging hoort ook een goede bescherming tegen te veel zon. Een beetje UV-A en UV-B straling is goed voor de huid en stimuleert, onder andere, de aanmaak van vitamine D en activeert het bruiningsmechanisme in de huid, waardoor de huid zich aanpast aan de zomerse omstandigheden. Te veel zon op de huid kan echter leiden tot ernstige huidschade. UV-A zorgt met name voor snelle huidveroudering en schade tot op celniveau, terwijl UV-B de buitenste lagen van uw huid binnendringt en beschadigt. Overmatige blootstelling veroorzaakt zonnebrand, zonnebrand en, in ernstige gevallen, zelfs blaarvorming. Het is daarom van groot belang om in het voorjaar en zomer de huid goed te beschermen tegen een overdaad aan zonlicht.
Ginkel’s Summer Care producten bieden een combinatie tussen optimale verzorging en robuuste bescherming tegen zowel UV-A als UV-B.

Optimal skin care also includes good protection against too much sun. A little UV-A and UV-B radiation is beneficial for the skin and stimulates, among other things, the production of vitamin D and activates the tanning mechanism in the skin, so that the skin adapts to the summer conditions. However, too much sun on the skin can lead to serious skin damage. UV-A in particular causes rapid skin aging and damage down to the cellular level, while UV-B UVB penetrates and damages the outermost layers of your skin. Overexposure causes suntan, sunburn and, in severe cases, even blistering. It is therefore of great importance to protect the skin well in spring and summer against an excess of sunlight.
Ginkel’s Summer Care products offer a combination of optimal care and robust protection against both UV-A and UV-B.

Un soin optimal de la peau comprend également une bonne protection contre un excès de soleil. Un peu de rayonnement UV-A et UV-B est bon pour la peau et, entre autres, stimule la production de vitamine D et active le mécanisme de bronzage de la peau, afin que la peau s’adapte aux conditions estivales. Trop de soleil sur la peau peut entraîner de graves lésions cutanées. Les UV-A en particulier provoquent un vieillissement rapide de la peau et des dommages jusqu’au niveau cellulaire, tandis que les UV-B pénètrent et endommagent les couches les plus externes de votre peau. La surexposition provoque un bronzage, des coups de soleil et, dans les cas graves, même des cloques. Il est donc très important de bien protéger la peau contre trop de soleil au printemps et en été.
Les produits Ginkel Summer Care offrent une combinaison de soins optimaux et d’une protection UV-A et UV-B robuste.

Showing all 9 results